1. Veega kohanemine

Põhioskuse test

Ujumislaua liigutamine, paarilise pritsimise talumine

Kui saad hakkama selle harjutusega, siis oled veega kohanenud.

  • Ole enesekindel ja tunne veest rõõmu.
  • Liiguta käsi vees nõnda, et tekivad lained ja pritsmed.
  • Ole (ujumislaua) juhtimisel juht ehk suuna paat määratud sihtpunkti.

Kui õpilane teeb ära need kaks veega kohanemise testharjutust, on ta veega kohanenud ja saab alustada sukelduma õppimist.

Nõnda harjutades õpivad lapsed ka vee omadusi ja vees liikumisest rõõmu tundma.

Ujumislaua liigutamine

Käelabadega veelaineid tehes liigutab õpilane veepinnal hõljuvat ujumislauda edasi vähemalt 5 m, ilma et ta seda otseselt puudutaks.

Paarilise pritsimise talumine

See harjutus õpetab ka kaaslasega arvestamist.

Harjutust sooritatakse paarilisega. Õpilased seisavad vastastikku ja üks õpilane laseb paarilisel endale vähemalt 15 sekundi jooksul vett peale pritsida. Õpilane, keda pritsitakse, võib end kätega kaitsta, aga mitte vee eest ära pöörata.

Ujumislaua liigutamine

  • Kas ujumislaud liigub käte tehtavate lainetusega või ainult vee üldise liikumise tõttu.

Paarilise pritsimise talumine

  • Kas pritsimine toimub prillideta?
  • Kas õpilane, kes esimese korraga ebaõnnestus, saab pärast teisi ja rahulikumas keskkonnas harjutusega hakkama?
OskanEi oska