5. Edasiliikumine

Testharjutus 1

Rinnuli ja selili horisontaalasendis sõudlemine

 • Säilita kogu harjutuse jooksul sirutatud horisontaalasend.
 • Tunneta sõudlemise ajal peopesadel pidevat veesurvet.
 • Tunneta, et liigud käte töö abil edasi.
 • Hingamiseks tõsta pea üles või pööra küljele.

Nii harjutades õpitakse tunnetama veesurvet käelabadel ja kasutama veetakistust vees edasiliikumiseks. See on vajalik, et õppida krooli ujumisel ja selili ujumisel vett tõmbe ajal efektiivselt taha lükkama ja veetakistuse abil edasi liikuma.

Õpilane hõljub rinnuli, hoiab hinge kinni, pilk on suunatud basseini põhja. Sirutab käed ette või hoiab enda all põhja suunas. Õpilane joonistab kätega liigutades enda ees või all number kaheksaid. Õpilane hoiab käed liigestest tugevad, et need haaraks vett. Õpilane liigutab kätt alati, peopesad eespool, nii, et peopesadel oleks tunda veesurvet ja peopesad saaksid haarata vett.

Õpilane aitab edasiliikumisele kaasa kergete jalalöökidega ja hingamiseks tõstab pea üles või pöörab küljele. Edasiliikumisel on efektiivsem hingata küljele. Kui õpilane saab harjutusega rinnuliasendis hakkama, siis pöörab ta end selili ja liigub edasi, „joonistades“ kätega number kaheksaid, käed puusade juures. Selili edasi liikudes hingab õpilane rahulikult sisse ja välja.

Paku õpilasele sõudlemiseks variante: õpilane peab hoidma käed rusikas ja siis näpud laiali, et tunnetada veetakistuse erinevust.

 • Kas õpilane liigutab käsi kokku ja lahku?
 • Kas õpilase käed on randmest ja küünarliigesest piisavalt tugevad, et saaksid vett haarata?
 • Et õpilane ei teeks tõmbe liigutusi eest taha ega tagant ette.
 • Kas õpilane liigub peamiselt käeliigutuste abil ja jalad aitavad ainult natukene liikumisele kaasa?
 • Kas õpilane säilitab kõhuli ja selili hõljudes sirutatud horisontaalasendi, kui käed ja jalad töötavad?
 • Kas õpilane jätkab käte ja jalgade tööd, kui ta hingab sisse?
 • Küsi, kas õpilane tunneb pidevat survet peopesades.
 • Kas õpilane suudab sõudlemisliigutuste abil liikuda edasi vähemalt 15 meetrit?
OskanHarjutan veel

Juurdeviivad harjutused

Aerutamine. Kojamees

 • Tunneta sõudlemise ajal pidevat veesurvet peopesadel.
 • Hoia käed randmest ja küünarliigesest piisavalt tugevad, et saaksid peopesadega vett haarata.
 • Sõudlemisel liiguta alati käsi, peopesad ees, et peopesad saaksid haarata vett.

Nii harjutades õpitakse tunnetama veesurvet käelabadel ja kasutama veetakistust vees edasiliikumiseks. See on vajalik, et õppida krooli ujumisel ja selili ujumisel vett tõmbe ajal efektiivselt taha lükkama ja veetakistuse abil edasi liikuma.

Aerutamine

Õpilane seisab vees püsti, käed ees vees. Õpilane viib käed kordamööda küljelt eest taha ja toob vee kohalt ette tagasi. Nüüd teeb õpilane sama, aga viib käed ka ette tagasi vees. Õpilane pöörab randmest kätt nii, et käsi liiguks ette ja taha peopesa ees.

Kojamees

Õpilane seisab vees püsti, kallutab keha ette. Hoiab käed ettesirutatuna vee all veepinna lähedal, viib käed laiali ja kokku, nagu puhastaks auto kojamehed esiklaasi. Õpilane „pühib esiklaasi“ kord kiiremini ja kord aeglasemalt.
Paku õpilasele sõudlemiseks variante: õpilane peab hoidma käed rusikas ja siis näpud laiali, et tunnetada veetakistuse erinevust.

 • Kas õpilase peopesad on fikseeritud ja piisavalt sirged, et saaks vett haarata?
 • Kas õpilane liigutab käsi kokku ja lahku?
 • Kas õpilane liigub käte abil ja jalad ainult aitavad natukene liikumisele kaasa?
 • Kas õpilane säilitab horisontaalasendi kõhuli ja selili, kui käed ja jalad töötavad?
 • Küsi, kas õpilane tunneb pidevat veesurvet peopesades.

Istuv number kaheksa. Lamav number kaheksa. Selili veeballett

 • Tunneta sõudlemise ajal peopesadel pidevat veesurvet.
 • Sõudle käelabadega.
 • Säilita sõudlemise ajal rinnuli ja selili hõljudes sirutatud horisontaalasend.

Nii harjutades õpitakse tunnetama veesurvet käelabadel ja kasutama veetakistust vees edasiliikumiseks.

See on vajalik, et õppida krooli ujumisel ja selili ujumisel vett tõmbe ajal efektiivselt taha lükkama ning veetakistuse abil edasi liikuma.

Istuv number kaheksa

Õpilane seisab püsti, toob sirged käed ette rinna kõrgusele, tõstab jalad põhjast lahti ja hõljub istuvas asendis. Selleks, et end vee peal hoida „joonistab“ käelabadega nii kiiresti ja tugevalt kaheksaid, kui vaja. Õpilane hoiab sõueldes pea vee peal nii, et saab rahulikult hingata jalgu põhja panemata.

Lamav number kaheksa

Õpilane sirutab jalad taha ja võtab rinnuli hõljumiseks horisontaalasendi, vaatab basseini põhja ja hoiab käsivarred rinna ees, nii et käed osutavad alla basseini põhja poole. Õpilane liigutab käsi number kaheksa kujuliselt, nii et liigub käte töö abil kergelt edasi. Hingamiseks keerab õpilane pead küljele. Seejärel pöörab end selili allveelaevaasendisse ja jätkab selili sõudlemist.

Selili veeballett

Õpilane on selili allveelaevaasendis ja liigub edasi „joonistades“ kätega number kaheksaid, käed puusade juures. Selili edasi liikudes hingab õpilane rahulikult sisse ja välja.

 • Kas õpilase peopesad on fikseeritud ja piisavalt sirged, et saaks vett haarata?
 • Kas õpilane liigutab käsi kokku ja lahku?
 • Kas õpilane liigub käte abil ja jalad ainult aitavad natukene liikumisele kaasa?
 • Kas õpilane säilitab horisontaalasendi kõhuli ja selili hõljumisel, kui käed ja jalad töötavad?
 • Küsi, kas õpilane tunneb survet peopesades.
Testharjutuse juurde