4. Libisemine

Põhioskuse test

Kõigi siiani omandatud põhioskuste kombineerimine

Kui saad hakkama selle harjutusega, siis oskad sa vees libiseda.

  • Kontrolli enne hüpet, kas varbad on üle basseini serva.
  • Hinga sügavalt sisse, et sul jätkuks õhku pallina põhja vajumiseks, palliasendis pinnale tõusmiseks ja siis end nooleks sirutamiseks.
  • Hoia vees edasi liikumisel kogu keha sirutust ja horisontaalasendit.
  • Tee tugevaid jalalööke.

See on kõigi juba omandatud põhioskuste (veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine) testharjutus.

Väga tähtis on omandada kõik põhioskused enne kätetöö õppimist. Kui õpilane saab hakkama selle harjutusega, siis saab ta alustada kätetöö õppimist, et vees kiiremini edasi liikuda.

Nii harjutades õpitakse kombineerima juba omandatud oskusi: sukeldumine, hõljumine, sh kontrollitult hingamine, libisemine, sh jalgade tööga edasi liikumine.

Õpilane seisab basseini äärel, varbad üle serva. Hüppab vette, kägardab keha palliks, tõuseb pinnale nagu pall ja sirutab end nägu veest välja tõstmata rinnuli nooleasendisse. Nooleasendis alustab krooli ujumise jalgade tööd, siis pöörab end libisemise ajal rinnuliasendist selili, hakkab rahulikult sisse ja välja hingama ning jätkab jalgade tööga selili edasi liikumist.

  • Kas õpilane laseb end täiesti põhja vajuda?
  • Kas õpilane hingab sisse piisavalt sügavalt, et tal jätkub õhku pinnaletõusmiseks ja asendite vahetamiseks?
  • Kas õpilane hoiab palliasendit, kuni on tõusnud pinnale?
  • Kas õpilase nägu jääb vette, kui ta sirutab end palliasendist nooleasendisse?
  • Kas õpilase keha sirutub horisontaalsesse nooleasendisse?
  • Kas õpilase jalgade töö on viib edasi?
OskanEi oska