4. Libisemine

Testharjutus 2

Selili libisemine nooleasendis

 • Tõuka end seinast libisema mõlema jalaga korraga.
 • Hinga pärast tõuget välja ja juhi keha veepinnale.
 • Hoia libisemisel kogu keha ja ka jalad veepinna lähedal.
 • Hinga selili vee peal libisedes rahulikult sisse ja välja.
 • Libise sirutatud asendis selili vähemalt kolm meetrit.

Nii harjutades õpitakse seinast kahe jalaga korraga tõukama, hoidma keha libisemise ajal sirutatud ja tasakaalus.

Nii harjutades õpitakse seinast selili ära tõukama mõlema jalaga, siis noolena libisema ja seejuures rahulikult hingama.

Õpilane seisab näoga basseini seina poole ja paneb ühe kõverdatud jala vastu basseini seina. Sirutab käed üles nooleasendisse, laseb end rahulikult vette selili ja vaatab otse lakke. Paneb siis teise jala vastu seina ja kui keha on vees, tõukab end korraga kahe jalaga libisema. Libisemisel nooleasendis peab keha olema veepinnaga paralleelselt ja sirutatud, pea käte vahel, lõug veest väljas, puusad veepinna lähedal, varbad välja sirutatud. Käelabad on üksteise peal, sõrmed on koos ja välja sirutatud (ei tohi olla ristis).

Õpilane libiseb nooleasendis selili vähemalt kolm meetrit, seejuures rahulikult sisse ja välja hingates.

 • Kas enne tõuget on lähteasend õige?
 • Kas õpilane tõukab seinast mõlema jalaga korraga?
 • Kas õpilane hingab pärast tõuget vee all välja ning vee peal libisemise ajal rahulikult sisse ja välja?
 • Kas libisemisel suudab õpilane jälgida, kuhu ta libiseb?
 • Kas sirutatud horisontaalasendis libisetakse selili vähemalt kolm meetrit?
OskanHarjutan veel

Juurdeviiv harjutus

Äratõuge põhjast seliliasendisse

 • Hoia keha sirutatuna veepinnal.
 • Tunne, et vesi võtab keha kanda.
 • Hoia lõug veest väljas ja vaata lakke.
 • Hinga rahulikult sisse ja välja.

Nii harjutades õpitakse selili libisema, seejuures kehaasendit säilitama ja rahulikult hingama.

Õpilane seisab, käed all, nagu allveelaev. Selleks, et laskuda selili, kõverdab põlved, kallutab ülakeha taha, vaatab lakke. Siis tõukab end põhjast libisema, tõstab keha veepinnale, vaatab lakke ja libiseb selili, seejuures rahulikult sisse ja välja hingates.
Vahelduseks tõukab õpilane end libisema, üks käsi allveelaevaasendis ja teine nooleasendis ning siis mõlemad käed nooleasendis.

Testharjutuse juurde