7. Harjutused edasijõudnutele

Krooli ujumine ühe käega ja hingamisega

 • Hinga sisse samalt poolt, kus käsi teeb krooli käetõmbeid.
 • Hoia teine käsi harjutuse ajal keha kõrval loomulikus asendis.
 • Ajasta sissehingamine käe ette viimisega samale ajale.
 • Hingamiseks pööra keha 45º ja alusta pööramist puusadest.

Nii harjutades õpitakse krooli ujudes sissehingamisel keha tasakaalus hoidma.

Õpilane tõukab end rinnuli libisema ja töötab jalgadega nagu krooli ujudes. Sirutab ühe käe ette nooleasendisse ja hoiab teist kätt all puusa juures keha kõrval. Õpilane teeb ees oleva käega kroolitõmbeid, hingates tõmbe ajal kopsud vette tühjaks. Kui tõmbekäsi on õla all, siis pöörab puusast ja õlgadest keha küljele, et saaks sisse hingata. Õpilane hingab sisse, kui käsi ja nägu väljuvad veest. Kui käsi siseneb vette, pöörab ka näo ja keha vette tagasi ning hingab jälle välja. Õpilane hingab igal või igal teisel tõmbel.

Õpilane ujub nii ühe käega 25 meetrit ja siis teeb sama harjutust ka teise käega, harjutades hingamist teisele poole. Jälgib, et hoiab keha sirge ega lase vajuda sissehingamisel vee alla.

Esialgu, kui harjutust alles õpitakse, tuleb hoida pärast käe ette jõudmist pikem paus, et saavutada keha tasakaal. Kui õpilane sooritab harjutust korralikult, võib käe pausi lühendada. Kogu harjutuse ajal töötab õpilane jalgadega ühtlaselt ja pidevalt.

 • Kas õpilane hingab selle käe poolt, mis teeb krooli ujumise käetõmbeid?
 • Kas õpilase pea on hingamise ajal kehaga ühel joonel?
 • Kas õpilane vaatab hingamise ajal küljele, mitte lakke?
 • Kas õpilane pöörab 45º, et hingata?
 • Kas õpilane püsib sissehingamisel vee peal?
 • Kas õpilane tõmbab käe puusani nii, et see on tõmbe lõpus sirge?
 • Kas õpilane sirutab kätt ette viies selle nii kaugele kui saab?
 • Kas õpilane teeb kogu harjutuse ajal krooli ujumise jalalööke?

Lõdvestunud käe etteviimine krooli ujumisel

 • Peata käsi etteviimisel vee kohal õla juures ja lõdvesta 2–4 sekundit.
 • Kontrolli, kas käsi on üle vee liikudes lõdvestunud.
 • Hoia keha kogu harjutuse ajal sirutatuna ja veepinnaga paralleelselt (horisontaalasendis).

Nii harjutades õpitakse krooli ujumisel käsi lõdvestama.

Õpilane tõukab ennast nooleasendisse libisema. Hoiab ühe käe ees ja ujub teise käega krooli, pöörab keha 45º küljele, et sisse hingata. Kui käsi, mida ta vee kohalt ette viib, jõuab õla kõrvale, siis raputab kätt randmest 2–4 sekundit, et käsi saaks puhata. Asetab käe, näpud ees, vette teise käe kõrvale ja jätab kätele õlgadelaiuse vahe.

Ujub ühe käega pool basseinipikkust ja siis jätkab kahe käega krooli ujumist, kätt etteviimise ajal randmest raputades (lõdvestades).

Õpilane kontrollib, kas käsi, mille ta vee kohalt ette viib, on lõdvestunud. Samuti mõtleb ta, kas käsi on vee all tugev ja tõmbab teda edasi. Käe üle vee ette viimisel võib käsi olla sirge või kõverdatud „kõrge küünarnukiga“.

Tähtis on, et mõlemal juhul on käsi vee kohalt ette tuues lõtv. Kui käsi möödub vee kohal õlast, on õlg, küünarnukk ja peopesa külgvaates kõik ühel joonel. Kogu harjutuse ajal töötab õpilane jalgadega ühtlaselt ja pidevalt.

 • Kas õpilase jalad töötavad pidevalt?
 • Kas õpilane peatab käe õla joonel?
 • Kas õlg-küünarnukk-peopesa on külgvaates ühel joonel?
 • Kas õpilane pöörab puusa, õlgu ja pead korraga ning jätab pea kehaga ühele joonele?
 • Kas õpilane hoiab sirutatud horisontaalasendit?

Krooli ujumine hingamisega igal kolmandal tõmbel

 • Tee ühtlaseid ja pikki krooli ujumise käetõmbeid.
 • Hinga nina või suu kaudu kopsudest vette välja kogu õhk, mida suudad.
 • Hinga ainult sisse, mitte enam välja, sel ajal, kui suu on vee peal.
 • Pööra sissehingamiseks keha ja pea küljele, kui tõmbel olev käsi liigub puusa juurde.
 • Hinga sisse igal kolmandal käetõmbel.
 • Alusta väljahingamist, kui toimub teine tõmme.
 • Kogu harjutuse ajal hoia keha sirutatuna ja paralleelselt veepinnaga.

Nii harjutades õpitakse krooli ujumist mõlemalt küljelt sisse hingates.

Õpilane alustab kahe käega krooli ujumist ja loeb käetõmbeid. Hingab teisel tõmbel kopsud vette tühjaks. Kolmandal tõmbel pöörab keha ja pea 45º küljele, hingab sisse, pöörab end vette tagasi ja loeb uuesti käetõmbeid.

Pärast sissehingamist, hoiab hinge kinni nii, et tal on mugav, ja alustab teise käetõmbe ajal uuesti väljahingamist. Kolmandal tõmbel hingab uuesti sisse, milleks peab pea ja keha pöörama teisele küljele. Nii hingab õpilane kordamööda mõlemale küljele.

Õpilane mõtleb harjutust tehes, et suu on krooli ujumisel vee peal ainult sissehingamiseks, mitte väljahingamiseks.

 • Kas õpilane hingab sisse igal kolmandal tõmbel?
 • Kas õpilane hingab sisse kord ühele ja kord teisele poole?
 • Kas õpilane hingab välja alates teisest käetõmbest?
 • Kas enne sissehingamist on kopsudest suu või nina kaudu vette välja puhutud kogu õhk?
 • Kas sel ajal, kui suu on vee peal, hingab õpilane ainult sisse, mitte enam välja?
 • Kas õpilase jalad töötavad pidevalt?

Ühe käega krooli ujumine pausidega ees ja taga

 • Lükka tõmbe lõpus käsi küünarnukist ja randmest täiesti sirgeks (käsi peab olema tõmbe lõpus puusast möödas keha kõrval nagu allveelaevaasendis).
 • Siruta kogu käsi vette viies lõpuni sirgeks (kästi peab olema sirutatud kaugele ette nagu nooleasendis).
 • Jälgi, et jalad töötavad kogu harjutuse ajal pidevalt.

Nii harjutades õpitakse sirutama kätt krooli tõmbe alguses ja tõmbe lõpus tõukama käega lõpuni.

Õpilane hoiab käed õlgade laiuselt ees ja teeb krooli ujumise jalgade tööd. Alustab ühe käega krooli tõmmet ja hingab kopsud suu ning nina kaudu vette tühjaks. Pöörab pea ja keha küljele ning hingab uuesti sisse. Jätab tõmbe lõpus käe sirgelt taha puusa juurde ja teeb samal ajal 6–8 jalalööki. Nüüd viib käe vee kohalt teise käe juurde tagasi ja sirutab kogu keha. Hoiab käsi paigal ja teeb uuesti 6–8 krooli ujumise jalalööki.

Õpilane vaatab vee all, kui palju ta käe vette viimisel mulle tekitab ja kuidas käsi vee all liigub. Õpilane mõtleb, kas käsi on tõmmet alustades ja lõpetades sirge, kas käsi on vee all tõmmet tehes tugev.

Õpilane ujub niimoodi 25 meetrit kõigepealt ühe ja siis teise käega.

Esialgu, kui alles õpitakse harjutust, tuleb teha käte töös pikemad pausid, kui üks käsi on sirutatuna ees ja teine sirutatuna puusa juures. Kui aga õpilane kontrollib pauside ajal oma asendit hästi, siis saab käte töös pause lühendada.

Pauside ajal kontrollib õpilane kogu keha sirutust ja jälgib, et hoiab käed ees ja taga sirged.

 • Kas õpilane teeb käe töös pausi tõmbe lõpus puusa juures?
 • Kas õpilane teeb käe töös pausi tõmbe alguses ees?
 • Kas õpilase jalad töötavad pausideta?
 • Kas õpilase keha ja pea on horisontaalasendis ka hingamise ajal?

Krooli ujumine ühe käega, rõhk käetõmbe liikumissuunal ja vette sisenemisel

 • Siruta käsi etteviimise lõpuks sirgeks ka õlast.
 • Vii käsi vette, sõrmeotsad ees, siis järjest ranne, küünarnukk ja õlg.
 • Siruta käsi ees vette sama käe õlajoonele.
 • Tõmba käega eest taha otse tõmbekäe õla alt.

Nii harjutades õpitakse krooli ujumisel kontrollima käetõmbe suunda ja käe sisenemist vette.

Õpilane hoiab käed õlgade laiuselt ees ja teeb krooli ujumise jalgade tööd. Alustab krooli ujumise käetõmmet ühe käega ja hoiab tõmbel käe liigestest tugeva.

Õpilane vaatab ise vee all, kas ta teeb tõmbe otse õla alt, kas käsi liigub otse eest taha ja kas tõmme lõppeb sirge käega puusa juures. Seejärel viib peaaegu sirge käe vee kohalt uuesti ette.

Õpilane tunnetab, kas ta paneb käe ees vette õlgade laiuselt. Samuti mõtleb, kas esimesena sisenevad vette näpuotsad, seejärel ranne, küünarnukk ja alles siis õlg. Kontrollib, kas peopesa on suunatud vee poole.

Õpilane hingab igal 2., 3., või 4. tõmbel, aga mida vähem, seda parem, sest nii on tal parem pidevalt vette vaadates käetõmbeid jälgida. Õpilane mõtleb korraga vaid ühele liigutusele, kui saab selle selgeks, hakkab lihvima uut liigutust.

Harjutust võib teha ka sukeldumistoruga hingates, et saaks pea ja keha kogu aeg vees paigal hoida. Nii on veel parem keskenduda käte töö jälgimisele ja käeliigutuse täpsele sooritusele.

Õpetaja kontrollib õpilase ujumistehnikat eestvaates ja annab tagasisidet iga 25 meetri järel, et õpilane saaks vajadusel käte tööd korrigeerida. Õpetaja tuletab õpilasele meelde, millise vea parandamisele peab keskenduma: näiteks, kas käsi läheb vette õlajoonele või kas käsi läheb vette, näpuotsad ees, või kas käsi liigub tõmbel õla alt.

 • Kas õpilane paneb esimesena vette sõrmeotsad, siis randme, küünarnuki ja lõpuks õla.
 • Kas vette mineva käe peopesa on vee poole, mitte väljapoole pööratud?
 • Kas õpilane paneb käe vette samapoolse õla ees?
 • Kas õpilane teeb tõmbe otse eest taha ja õla alt, mitte keha keskjoone all?
 • Kas õpilane sirutab vette pannes käe kaugele ette ja tõmbe lõpus tõukab käe sirgeks võimalikult kaugele taha?
 • Kas õpilase jalad töötavad pausideta?

Seliliujumine ülekandega

 • Hoia keha noolsirge ja veepinnaga paralleelselt kogu harjutuse ajal.
 • Hoia pea paigal ja vaata otse lakke.
 • Käed liiguvad ja puhkavad kordamööda.
 • Tee käte töös paus, kui käsi siseneb vette ja oled nooleasendis.
 • Hoia jalad üleval veepiiril ja tööta nendega pidevalt.

Nii harjutades õpitakse selili ujudes sirutatud kehaasendit hoidma.

Õpilane libiseb selili nooleasendis, vaatab otse lakke ja teeb veepiiril krooli ujumise jalalööke. Õpilane hoiab üht kätt paigal, teisega tõmbab sirgelt läbi vee puusani ja toob käe ringiga enda eest läbi õhu nooleasendisse tagasi. Kui käed on koos nooleasendis, teeb õpilane käte töös väikese pausi ja mõtleb, kas ta hoiab ilusat sirutatud asendit ja kas keha püsib sirge ka käetõmbe ajal.

Nüüd teeb õpilane tõmbe teise käega ja säilitab noolsirge horisontaalasendi. Töötab kätega kordamööda ja teeb nii vähemalt kümme tõmmet.

 • Kas õpilane teeb käte töös pausi, kui käed „kohtuvad“ nooleasendis?
 • Kas käed töötavad kordamööda?
 • Kas õpilane hingab sisse, kui tõmbab käega läbi vee, ja hingab välja, kui viib kätt läbi õhu pea kõrvale nooleasendisse tagasi?
 • Kas jalad töötavad ühtlaselt ja pidevalt veepiiril?
 • Kas õpilane säilitab sirutatud horisontaalasendi kogu harjutuse ajal?

Seliliujumine, tops otsmikul

 • Hoia ujumisel keha ja pea nii paigal, et tops püsib otsmikul.
 • Keskendu ujumisel sirutatud horisontaalasendile.

Nii harjutades õpitakse seliliujumisel pead otse ja paigal hoidma.

Õpilane täidab topsi veega poolenisti. Laseb end siis selili allveelaevaasendisse hõljuma, vaatab otse lakke ja asetab topsi otsmikule. Hoiab allveelaevaasendit ja teeb krooli ujumise jalalööke. Kas õpilane suudab niimoodi kogu basseinipikkuse ujuda?

Kui harjutus allveelaevaasendis õnnestus, siis proovib õpilane, tops otsmikul, ujuda ka nooleasendis. Kui saab hakkama ka sellega, lisab käetõmbed. Oluline on ujumisel hoida pea liikumatult ja keha sirutatult, et tops võimalikult kindlalt otsmikul püsiks.

 • Kas õpilane on asetanud topsi otsmikule?
 • Kas vaade on suunatud otse lakke?
 • Kas õpilase keha on ujudes sirutatuna horisontaalasendis?
 • Kas õpilane suudab selili ujuda 25 meetrit, tops otsmikul?

Seliliujumine, kui käsi teeb etteviimisel pausi

 • Hoia ujudes keha noolsirgena.
 • Käsi väljub veest, pöial ees.
 • Käsi siseneb vette, väike sõrm ees.
 • Pööra randmest käelaba suunaga otse lakke, kui käsi on sinu enda ees.
 • Hoia nägu vee peal ka siis, kui hoiad kätt lae poole hoidmise ajal enda ees.

Nii harjutades õpitakse keha tasakaalus hoidma ja käelabasid kätt läbi õhu ette viimisel õigesse asendisse pöörama.

Õpilane libiseb selili nooleasendis ja teeb krooli ujumise jalgade tööd. Hoiab ühe käe nooleasendis paigal ja teisega tõmbab sirgelt läbi vee puusani. Seejärel toob käe veest välja, pöial ees. Kui käsi jõuab enda ette, suunaga otse lakke, teeb õpilane käe töös pausi, loeb mõttes viieni ja siis pöörab käelaba nii, et käsi liigub edasi, väike sõrm ees, ning siseneb ka vette, väike sõrm ees. Õpilane kordab ühe käega liigutust mitu korda ja vahetab siis kätt.

Kui nii on harjutus selge, siis teeb õpilane samasuguseid pause kordamööda ka kätega tõmmates.

 • Kas õpilane toob käe veest välja, pöial ees?
 • Kas õpilane viib käe vette, väike sõrm ees?
 • Kas õpilane teeb käe töös pausi sirge käega, mis on suunaga otse lakke ja sama käe õlajoonel?
 • Kas õpilane hoiab kogu harjutuse ajal sirutatud horisontaalasendit?
 • Kas õpilase jalad töötavad vee piiril pausideta?

Stardihüpe

 • Pane ühe jala varbad üle serva.
 • Võta kätega kinni stardipuki servast.
 • Tõuka tugevalt jalgadega ja siruta kogu keha.
 • Vaata otse alla.
 • Pane vee all kohe jalad tööle ja suuna end veepinnale.

Nii harjutatakse hüpet stardipukilt.

Õpilane alustab stardihüppe õppimist basseini äärelt, võttes sisse stardiasendi. Selleks kõverdab ta kergelt jalad põlvedest ja paneb ühe jala varbad üle basseini serva ning teine jalg on esimesest jalast pöia kaugusel tagapool. Seejärel võtab õpilane basseini servast kätega kinni ja toob raskuse esimesele jalale. Õpilane tõukab end hüppele algul tagumise ja siis kohe eesmise jalaga nii jõuliselt kui suudab.

Hüppe ajal ja lennul sirutab õpilane käed ja kogu keha nooleasendisse. Sellises kontrollitud sirutatud asendis siseneb õpilane ka vette, hoiab nooleasendit ja libiseb vee alla. Vette jõudnuna alustab kohe tööd jalgadega ja suunab end käte ning pea asendit muutes veepinnale. Õpilane alustab käte tööd, kui jõuab pinnale, ja ujub hingamisega krooli vähemalt kümme meetrit.

Kui hüpe basseini äärelt on selge, siis läheb õpilane hüppamist harjutama stardipukile. Õpilane kontrollib, kas varbad on üle serva, et ta tõukel taha ei libiseks. Hüppamisel keskendub õpilane tugevale tõukele ja sirutatud kehaasendi hoidmisele!

Õpetaja tuletab meelde: rannas ja mujal ujuma minnes peab enne vette hüppamist iga kord veenduma, et koht on vettehüppeks piisavalt sügav ja sobiva põhjaga!

 • Kas õpilane paneb enne tõuget ühe jala varbad üle serva?
 • Kas õpilane võtab enne tõuget stardipuki servast kinni?
 • Kas õpilane tõukab tugevalt mõlema jalaga?
 • Kas õpilane sirutab hüppel keha nooleasendisse?
 • Kas õpilane hoiab nooleasendit ka lennul ja vees?
 • Kas õpilane vaatab tõukel, hüppel ja vees otse alla, mitte ette?
 • Kas õpilane alustab jalgade tööd kohe, kui on sisenenud vette?
 • Kas õpilane alustab käte tööd, kui on jõudnud kogu kehaga vee peale?