3. Hõljumine

Testharjutus 2

Selili hõljumine allveelaevaasendis

 • Hinga sisse ja hoia harjutust alustades hinge kinni.
 • Alusta rahulikult sisse ja välja hingamist, kui oled saavutanud hõljumisasendi.
 • Hoia hõljudes kogu keha veepinna lähedal niikaua kui suudad.

Nii harjutades õpitakse vees selili hõljudes keha tasakaalu saama ja hoidma saavutatud asendit, samal ajal rahulikult sisse ning välja hingates.

Õpilane seisab vees, käed all külgedel vastu keha. Hingab sisse, kõverdab jalad ja puusad liiguvad ette. Õpilane hoiab hinge kinni, viib pea kergelt kuklasse ja vaatab otse lakke, siis laseb kehal tahapoole vajuda, nii et kõrvad on vees, lõug veest väljas ning vaade otse lakke. Sirutab jalad välja, jätab käed vabalt külgedele, hingab sealjuures rahulikult sisse ja välja ning hoiab saavutatud asendit kuni suudab (vähemalt 10 sekundit).

 • Kas keha hõljub rahulikult ja kindlalt veepinnal vähemalt kümme sekundit?
 • Kas kukal ja kõrvad on vees, lõug tõstetud ja nägu veest väljas?
 • Kas mõlemad jalad on põhjast üles tõstetud ja ka puusast sirutatud?
 • Kas laps hingab selili hõljudes rahulikult sisse ja välja?
OskanHarjutan veel

Juurdeviivad harjutused

Seisev ja lamav nool maismaal

 • Siruta kogu keha välja, eriti selg.
 • Suru ja hoia selgroog tihedalt vastu seina või põrandat.
 • Hinga rahulikult sisse ja välja.

Nii harjutades õpitakse võtma nooleasendit, kus tuleb saavutada kehatüve kontrollitud sirutus ja seda hoida.

Õpilane seisab kaldal, selg tihedalt vastu seina, käed külgedel all, ja surub kogu lülisamba vastu seina. Asendit saab kontrollida, asetades käelaba seina ja selja vahele. Selg on piisavalt sirutatud, kui käelaba ei mahu vöökohal selja ja seina vahele. Õpilane sirutab käed üles nooleasendisse, hingab rahulikult. Hoiab võetud asendit, näidates, et suudab kontrollida kehaasendit. Õpilane liigub kohe pärast seina ääres asendi võtmist vette ja võtab sama asendi veepinnal hõljudes.

Selili allveelaev nuudliga

 • Hinga sisse ja hoia harjutust alustades hinge kinni.
 • Alusta rahulikult sisse ja välja hingamist, kui oled saavutanud hõljumisasendi.
 • Siruta keha välja pealaest varbaotsteni.
 • Tõsta puusad üles.

Nii harjutades õpitakse keha sirutama ja sirutatud asendit hoidma.

Harjutust sooritatakse kolmekesi. Kaks last hoiavad nuudli otstest, kolmas laps võtab nuudli keskelt kinni sirutatud kätega, laseb end rahulikult selili vajuda, paneb kukla vette ja tõstab puusad nuudli vastu. Sirutab kogu keha välja ning hingab rahulikult sisse ja välja. Lapsed vahetavad osad. Kui laps tunneb hõljudes end kindlalt, siis võib ta lasta käed nuudlist lahti ja proovida hoida sirutatud kehaasendit ning rahulikku hingamist.

Selili meritäht

 • Hoia kõrvad vees, lõug üleval ja vaata otse lakke.
 • Alusta rahulikult sisse ja välja hingamist, kui oled saavutanud hõljumisasendi.
 • Tõsta puusad ülespoole ja rinnakorv suru allapoole, et keha oleks paralleelselt veepinnaga.

Nii harjutades õpitakse saama keha tasakaalu ja hõljuma selili veepinnal, seejuures vabalt sisse ja välja hingates.

Hõljumisoskus on oluline veeohutuse seisukohast, sest nii saab vees jõudu kulutamata puhata ja rahulikult hingata, kui ollakse ujumisest väsinud.
Õpilane seisab puusasügavuses vees, hingab sisse, kõverdab jalad, laseb puusadel ette liikuda, viib pea kuklasse ja laseb end selili. Selili olles vaatab otse lakke, lõug kergelt üles tõstetud. Sirutab sirged jalad ja käed kõrvale laiali ning hingab rahulikult sisse ja välja. Las õpilane tunnetab ja mõtleb sellele, kuidas vesi teda kannab.

Vahelduseks võib õpilane keha selili hõljudes kägardada nii, et viib lõua vastu rindkeret ja toob põlved kõhule kägarasse kokku, ootab hetke ja tunnetab, mida vesi sel juhul kehaga teeb. Vesi keerab lapse ringi kõhuliasendisse. Õpilane sirutab end kõhuli kägarasendist rinnuli meritäheasendisse.

Rinnuli ja selili allveelaevaasendis kella keeramine

 • Hoia sirutatud kehaasendit kogu harjutuse ajal.
 • Hoia keha paralleelselt veega kogu harjutuse ajal.
 • Kontrolli hingamist: kõhuli olles hoia hinge kinni ning selili olles hinga vabalt sisse ja välja.

Nii harjutades õpitakse hoidma sirutatud asendit, kontrollima hingamist ja tegema koostööd.

Harjutust sooritatakse paarilisega. Üks õpilane hõljub rinnuli nagu allveelaev, käed külgedel all vastu keha. Paariline võtab kinni hõljuva lapse hüppeliigestest ja keerab teda ringiratast nagu kellaosutid. Rinnuli hõljuv õpilane hoiab samal ajal tasakaalu ja sirutust. Paarilised vahetavad osad.

Õpilased sooritavad sama harjutust ka selili allveelaevana.

Testharjutuse juurde