Täiendavad e-õppematerjalid ujuma õppimiseks

E-raamat “Teekond ujumisoskuseni”

kirjeldab 40 umbes 30-minutilist õppetundi basseinis ja sisaldab õppevideoid, mis toetavad iga osaoskuse omandamist. E-raamat on praktiline materjal, mis aitab õpetajal sisustada 40 ujumistunni iga minuti.

Laadi alla siit (EPUB)

Kuidas e-raamatut lugeda? VAATA SIIT >>

Kooliujumine

www.kooliujumine.ee

E-õppematerjalid toetavad põhikooli riikliku õppekava (2018) lisas 8 “Kehaline kasvatus” punktis 2.1.5 määratletud ujumise õpitulemust, mille kohaselt õpilane esimese kooliastme lõpuks:

  1. oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, veepinnal hõljuda, rinnuli- ja seliliasendis kokku 200 meetrit edasi liikuda;
  2. hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusoskusi.

Küsi Eesti Ujumisliidust:

  • raamatut “Õpime ujuma”
  • niiskuskindlat raamatut “Teekond ujumisoskuseni”
  • koolitusi “Õpime ujuma” ja “Õpime ujuma 2”
  • ujumismärke

Kirjuta selleks koolitused@swimming.ee

Kooliujumise ABC printimiseks

Lapse toetamise juhised veehirmu ületamisel

Lapse toetamise juhiseid leiad videost ja video kirjeldusest.

Vaata videot

Ujumistunnist vabastatud õpilaste tegevus ja tundide mitmekesistamise võimalused

Siit saad alla laadida töölehti ja materjale.

Vaata materjale

Eneseanalüüsi vormid printimiseks (A4, PDF)

Mina ja ujumisoskus >>
Mina ja veeohutus >>
Mina ja ujuma õppimine >>

Kooliujumist tutvustav video

Ujuma õppimist motiveerivad videod

Lühiklipid

Tõnis Niinemets
Martin Lapin
Luule Komissarov
Ott Tänak

Lisaversioonid

Tõnis Niinemets
Martin Lapin
Luule Komissarov

Täname südamest eestimaalaste poolt armastatud Luule Komissarovit, Ott Tänakut, Tõnis Niinemetsa ja Martin Lapinit, kes heategevuslikus korras tulid appi, et  kutsuda kõiki Eesti inimesi ujuma õppima.