Igaühel on võimalik ennetada veeõnnetusi. Kui on juhtunud veeõnnetus, siis on oluline teada, kuidas tegutseda. Järgnevad küsimused aitavad sul mõelda veeohutusele ja õigele tegutsemisele veeõnnetuse korral.

NB! Märgi ära õiged vastused. Õigeid vastuseid võib olla mitu. MÕTLE HOOLEGA, sest valitud vastust muuta ei saa.

 

1. Vesi kannab ...

Märgi 3 õiget vastust

Õige! Ebatäpne!

ÕIGED

 • puitu - Enamik puitu on kergem kui vesi ja püsib veepinnal.
 • last, kes on omandanud hõljumisoskuse - Laps, kes oskab hõljuda, hoiab keha veepinnal nii, et ta ei väsi ära ja saab hõljudes puhata, kui on ujumisest väsinud.
 • tühja pudelit - Tühi pudel on õhku täis. Õhk on kergem kui vesi ja õhku täis pudel püsib veepinnal.

VALED

 • metalli - Metall on raskem kui vesi ja vajub põhja.
 • kivi - Kivi on raskem kui vesi ja vajub põhja.
 • riideid - Kui riided imavad end vett täis on need raskemad kui vesi ja vajuvad põhja.
 • last, kellel on üleriided seljas ja jalanõud jalas - Üleriided ja jalanõud imavad end vett täis ja on raskemad kui vesi, seetõttu on üleriietes lapsel vees alati raskem hakkama saada. Kasuks tuleb oskus vees olles lahti riietuda.
 • vedelikku täis pudelit - Vedelikuga täidetud pudel on raskem kui vesi ja vajub põhja.

2. Kui ma oskan ujuda, siis saan ...

Märgi 3 õiget vastust

Õige! Ebatäpne!

ÕIGED

 • mängida vees (veepall) - Ujumisoskus võimaldab harrastada veega seotud alasid.
 • tegeleda veespordiga (veesuusatamine, purjetamine jne) - Ujumisoskus võimaldab harrastada veega seotud alasid.
 • ujuda väliveekogus (jões, järves, meres) - Kui suudad sooritada ujumisoskuse kompleksharjutuse basseinis ja tunned veeohutuse reegleid, on turvalisem ujuda ka väliveekogus.

VALE

 • veeõnnetusse sattunud inimese alati ära päästa - Peale ujumisoskuse tuleb omandada teiste inimeste päästmise oskus ja teadmised veeohutuse ning vetelpääste kohta.

3. Kui ma oskan ujuda, siis tohin ...

Õige! Ebatäpne!

ÕIGE

 • ujuda ja mängida rannas, kui on järelevalve ja lehvib roheline lipp - Kõige turvalisem on ujuda avalikes supluskohtades, kus on kontrollitud tingimused ning rannavalve.

VALED

 • paadist vette hüpata - Paadist võib vette hüpata ainult erijuhtudel ja selleks on vaja peale ujumisoskuse ka teadmisi ning oskusi.
 • paadisilla alt läbi ujuda - Paadisildade läheduses tohin ujuda ainult siis, kui selleks on seal ettenähtud ja märgistatud ala.
 • tundmatus kohas vette hüpata - Vette tohin hüpata ainult selleks ettenähtud kohtades. Vette tohin hüpata ainult siis, kui põhi on vahetult enne hüppamist üle kontrollitud.
 • talvel alati kõndida veekogudele tekkinud jääl - Jääl tohin kõndida ainult eelnevalt kontrollitud ja märgistatud kohtades.

4. Veekogusse ujuma minnes pean mõtlema ...

Märgi 4 õiget vastust

Õige! Ebatäpne!

ÕIGED

 • missugune ilm on õues - Ilmast olenevad veetemperatuur ja lainetus, millega pean ujuma minnes alati arvestama.
 • kui tuttav on mulle veekogu - Ujuda võin tuttavas kohas või avalikus rannas, kus on tähistatud ujumisala.
 • milline on minu ujumisoskus - Pean ise oskama hinnata oma võimeid vees ja vastavalt sellele vastutustundlikult käituma.
 • kellega ma ujuma lähen - Ujuma pean minema alati koos kaaslasega, kes oskab ujuda ja teab samuti veeohutuse reegleid.

VALE

 • kuidas alati olla kaaslastest kiireim ujuja ja julgeim vette hüppaja

5. Ootamatult vette kukkudes vajan ...

Märgi 4 õiget vastust

Õige! Ebatäpne!

ÕIGED

 • vee alt igast asendist veepinnale tulemise oskust - Seda saan harjutada basseinis erinevatest asenditest end vette kukutades ja erineval viisil vette hüpates.
 • vee all hinge kinni hoidmise oskust - Seda saan harjutada basseinis vee all erinevaid harjutusi tehes.
 • veepinnal puhkamise ehk hõljumisoskust - Seda saan harjutada basseinis erinevates asendites puhates.
 • ujumisoskust - See tähendab, et ma olen veega sõber, oskan sukelduda, veepinnal hõljuda ja 200 m edasi liikuda.

VALED:

 • purjetamisoskust - Ootamatult vette kukkudes pean suutma säilitada mõtlemisvõime, vajan ujumisoskust ja teadmist, mida ootamatus olukorras teha.
 • tundmatus kohas vette hüppamise oskust - Vette tohin hüpata ainult selleks ettenähtud kohtades ja juhul, kui põhi on vahetult enne hüppamist kontrollitud.

6. Paadis õigesti käitudes ...

Märgi 2 õiget vastust

Õige! Ebatäpne!

ÕIGED

 • istun rahulikult oma kohal - Paadis tohin liikuda ainult ettevaatlikult, kui selleks on suur vajadus.
 • kannan päästevesti - Paadiga sõitmiseks panen alati selga oma suurusele sobiva päästevesti.

VALED

 • seisan paadis püsti - Liikuvas paadis istun ja tohin liikuda ettevaatlikult ainult siis, kui selleks on suur vajadus.
 • hoian päästevesti paadis, et vajadusel selga panna - Paadiga sõitma minnes panen alati päästevesti selga.

7. Veeõnnetuse korral ...

Märgi 3 õiget vastust

Õige! Ebatäpne!

ÕIGED

 • kui on tegemist minust väiksema inimesega, siis ulatan hädasolijale puuoksa või pluusi ja tõmban ta sellega kaldale - Hädas olevale inimesele võin ulatada mõne kättejuhtuva eseme, mille abil saan ta kaldale tõmmata.
 • hüüan appi nii kõvasti, kui suudan ja sellega juhin täiskasvanute tähelepanu hädasolijale - Appi hüüdes püüan jälgida hädasolija asukohta.
 • helistan 112 - Esimesel võimalusel helistan 112, kutsun abi ja jälgin hädasolija asukohta.

VALED

 • hüppan hädas olevale inimesele kohe järele ja tassin ta kaldale - Kõigepealt hindan olukorda. Õige otsuse langetamiseks pean olema peale ujumisoskuse omandanud ka oskused ja teadmised teiste inimeste päästmise kohta (veeohutus ja vetelpääste).
 • tegelen oma asjadega edasi ega lase ennast hädas oleval inimesel segada - Kui näen, et inimene on hädas, siis püüan võimalikult kiiresti teavitada lähedal olevat täiskasvanut, hüüan appi, helistan 112 ega lase hädasolijat võimalusel silmist.
 • ulatan hädas olevale inimesele käe ja tõmban ta kaldale - Hädas olevale inimesele kätt ulatades võin panna ennast ohtlikku olukorda. Endast väiksemale hädasolijale võin ulatada mõne kättejuhtuva eseme, mille abil saan ta kaldale tõmmata.

Mina ja veeohutus

Tore, et analüüsisid oma teadmisi veeohutuse kohta. Mida rohkem on sul teadmisi ja oskusi veeohutusest, seda turvalisem on sul viibida veekogude juures ja vees.

Jaga tulemusi: