6. Ujumisoskus

Põhioskuse test

200 m kompleksharjutus ehk ujumisoskus

Kui saad hakkama selle harjutusega, siis oskad sa ujuda ja saad ujumisoskust kasutada liikumisharrastuseks.

 • Kasuta harjutust tehes kõiki oskusi, mida oled siiani õppinud.
 • Ole kindel, et alustad harjutust kohas, kus vesi ulatub üle pea.
 • Tee kogu harjutus järjest hõljumist abistavate vahenditeta, jalgu põhja panemata ja kuskilt kinni võtmata.
 • Kui vahepeal väsid, siis puhka vees hõljudes.
 • Harjutust tehes saad veel osavamaks ja tugevamaks.

Kui õpilane on sooritanud selle harjutuse, oskab ta ujuda ja saab ujumisoskust kasutada liikumisharrastuseks. Ujuda oskav inimene saab elada rõõmsamalt ja ohutumalt.

Õpitakse kombineerima ja kasutama kõiki seni vees omandatud oskusi ja saadakse kogenumaks. Harjutuse sooritamine annab eduelamuse.

Õpilane kasutab kõiki oskusi, mida on siiani omandanud, ja sooritab kogu harjutuse järjest.

Õpilane

 • hüppab üle pea ulatuvasse vette, jalad ees;
 • ujub 100 meetrit rinnuli nii, kuidas talle meeldib ja kuidas tal on mugav (ujub krooli, koera, konna või ainult jalgade tööga ning vajadusel vahetab ujumisviise);
 • sukeldub ja toob põhjast eseme käega ning paneb selle basseini äärele;
 • puhkab vees hõljudes vähemalt kolm minutit mugavas asendis (hõljub selili, rinnuli või vajadusel vahetab asendeid ja hingab vastavalt olukorrale);
 • ujub 100 meetrit selili nii, nagu talle meeldib ja kuidas tal on mugav (õpilane ujub seliliujumise käte tööga, paaristõmmetega selili või ainult jalgade tööga ning vajadusel vahetab selili ujumisviise)
 • tuleb veest välja.

PALJU ÕNNE! Õpilane on väga tubli ja oskab ujuda!

Tuleta õpilastele meelde: ka rannas peab alati enne vette minemist kindel olema, et koht ja tingimused sobivad ujumiseks ning vette hüpata on ohutu!

Innusta õpilast ujumisoskust kasutama ja edasi arendama.

 • Kas õpilane tunneb ise, et on valmis alustama ja harjutust tegema?
 • Kas õpilane teab enne harjutuse alustamist harjutuse sisu ja eesmärki?
 • Kas õpilane sooritab kõik harjutuse osad järjest?
 • Kas õpilane sooritab kogu harjutuse ujuvust parandavate abivahenditeta?
 • Kas õpilane sooritab kogu harjutuse jalgu põhja panemata?
 • Kas õpilane sooritab kogu harjutuse kuskilt tuge otsimata?
 • Kas õpilane teab, kuidas veekogu ääres ja veekogus ohutult käituda?
 • Kas õpilane jätkab kasutab ujumisoskust ka edaspidi, et saavutada veel parem vilumus?
OskanEi oska