4. Libisemine

Testharjutus 5

Libisemisel seliliasendist rinnuli pööramine

 • Hoia harjutades kogu aeg keha sirutatud ja veepinnaga paralleelselt veepiiri lähedal.
 • Hinga selili libisedes sisse ja välja, rinnuli libisedes hinga rahulikult vette välja.
 • Pööra keha seliliasendist rinnuli puusade ja õlgade abil.
 • Hoia puusad pöörlemise ajal üleval.
 • Hoia pea kogu aeg käte vahel.
 • Liiguta jalgu puusast ja liigu vees edasi vähemalt kümme meetrit.

Nii harjutades õpitakse krooli ujumise jalalööke tehes rinnuli ja selili libisema ning jalgade tööd tehes end seliliasendist rinnuli pöörama, säilitades seejuures sirutatud horisontaalne kehaasend.

Õpilane tõukab end seinast selili nooleasendisse libisema ja krooli ujumise jalalööke tehes libiseb edasi. Hingab sügavalt sisse ja pöörab end puusade ning õlgade abil seliliasendist rinnuli, samal ajal hoiab sirutatud kehaasendit. Õpilane jätkab krooli jalalööke tehes rinnuli libisemist. Õpilane vaatab otse basseini põhja ja hingab rahulikult vette välja. Õpilane peab suutma nii vees libiseda vähemalt kümme meetrit.

 • Kas keha on tõukel ja libisemisel sirutatud?
 • Kas õpilane kontrollib libisemisel hingamist?
 • Kas õpilane pöörab keha puusade ja õlgade abil ning säilitab seejuures sirutatud horisontaalse kehaasendi?
 • Kas õpilase pea jääb pööramise ajal käte vahele?
 • Kas õpilase jalgade töö on edasiviiv ja ta suudab edasi liikuda vähemalt kümme meetrit?
 • Kas õpilane hingas nii korralikult sisse, et suudab edasi liikuda vähemalt kümme meetrit?
OskanHarjutan veel

Juurdeviiv harjutus

Keerle nagu kruvi

 • Hoia harjutades kogu aeg keha sirutatud ja veepinnaga paralleelselt.
 • Hinga seliliasendis sisse ja rinnuliasendis vette välja.
 • Pööra keha puusade ja õlgade abil ning hoia puusad pöörlemise ajal üleval.
 • Vaata rinnuli olles otse põhja ja selili olles otse lakke.
 • Tee tugevaid jalalööke.

Nii harjutades õpitakse libisemisel ja krooli ujumise jalalööke tehes seliliasendist rinnuli ja tagasi pöörama.

Õpilane laskub selili allveelaevana hõljuma ja alustab krooli ujumise jalgade tööd. Hingab sisse, pöörab end puusade abil rinnuli, jätkab jalgade tööd. Rinnuli libisedes hingab vette välja ja pöörab end tagasi selili, tõstab lõua veest välja, hingab rahulikult sisse ja välja ning jätkab jalgade tööd. Tähtis on, et õpilane kontrollib harjutust tehes hingamist ja hoiab kogu aeg horisontaalset sirutatud kehaasendit.

Testharjutuse juurde