5. Edasiliikumine

Testharjutus 4

Seliliujumine

 • Hoia ujudes keha noolsirge ja vaata otse lakke.
 • Too sirge käsi veest välja, pöial ees.
 • Vii sirge käsi vette, väike sõrm ees.
 • Aseta käsi vette nii, et õlavars puudutab kõrva.
 • Too sirge käsi läbi vee puusa juurde külje pealt.
 • Liiguta käsi peatumata nagu tuuleveski.
 • Hoia jalad veepinna lähedal!

Nii harjutades õpitakse kombineerima selilujumise jalgade ja käte tööd ning seliliujumise rütmilist hingamist.

Õpilane tõukab end selili nooleasendis libisema ja teeb selili olles krooli ujumise jalalööke.

Kätetööga alustamiseks tõmbab õpilane sirge käega külje pealt läbi vee puusa juurde ja viib käe ringiga tagasi pea kõrvale vette. Käe sisenemisel vette möödub õlavars kõrvast seda puudutades ja käsi siseneb vette, väike sõrm ees. Õpilane hingab käe liikumisega samas rütmis. Kui käsi liigub veest väljas, siis hingab sisse, kui teeb tõmmet, siis hingab välja.

Jalad töötavad natuke allpool veepiiri pidevalt. Töötavad sirged jalad, nii et põlved veest välja ei tule ja jalalabad on natuke sissepoole suunatud. Õpilane liigutab jalgu puusast.

Õpilane peab meeles, et käed ja jalad töötavad ühtlaselt pausideta. Keha tuleb hoida kogu aeg sirutatuna ja veepinnaga horisontaalselt. Õpetaja paneb õpilase mõtlema ühele teemale korraga, näiteks, kui pikk on tõmme, milline sõrm läheb vette esimesena ja milline väljub veest esimesena, kuidas töötavad jalad ja milline on ujumisel kehaasend. Õpilane ujub selili vähemalt 15 meetrit.

 • Kas õpilane hoiab keha kogu aeg noolsirges horisontaalasendis?
 • Kas õpilane ei lase puusadel alla vajuda?
 • Kas õpilase sirged käed ja jalad liiguvad ilma pausita?
 • Kas õpilane hingab sisse iga kord, kui esimene käsi on veest väljas?
 • Kas õpilane hingab välja iga kord, kui esimene käsi on vees?
 • Kas õpilane teeb tõmbe vee all külje pealt, mitte selja tagant?
 • Kas õpilane suudab ujuda selili vähemalt 15 meetrit?
OskanHarjutan veel

Juurdeviivad harjutused

Ühe käega selili ujumine

 • Vaata seliliasendis otse lakke.
 • Hoia selili ujudes keha noolsirgena ja pea paigal.
 • Tee pikk tõmme keha küljelt (mitte tagant) puusa juurde ja hinga sisse.
 • Tunneta tõmbe ajal peopesal veesurvet.
 • Too käsi veest välja, pöial ees, ja vii käsi vette, väike sõrm ees, ning hinga välja.
 • Kui käsi on otse ees, keera käelaba (väike sõrm ette) suunaga lakke.
 • Tööta jalgadega pidevalt, pausideta.

Nii harjutades õpitakse seliliujumise käte tööd ja hingamist.

Õpilane teeb harjutuse läbi enne basseini äärel ja alles siis harjutab vees.

Õpilane seisab kaldal, üks käsi sirgelt üleval pea kõrval ja teine all paigal. Õpilane toob sirge käe küljelt otse alla puusa juurde. Viib sirge käe, pöial ees, alt üles ja pöörab väikese sõrme ette, kui käsi on otse ees näo kõrgusel. Õpilane hingab välja, kui käsi teeb tõmmet ülevalt alla ja hingab sisse, kui käsi liigub üles.

Õpilane libiseb vees, üks käsi sirgelt puusa juures ja teine vees pea kõrval. Vaatab otse lakke ja teeb jalalööke. Nüüd tõmbab pea kõrval oleva sirge käega läbi vee puusa juurde.

Jalad töötavad natuke allpool veepiiri pidevalt. Töötavad sirged jalad, nii et põlved veest välja ei tule ja jalalabad on natuke sissepoole suunatud. Õpilane liigutab jalgu puusast.

Õpilane ujub ühe käega tõmmates vähemalt 15 meetrit ja siis teise käega tõmmates samuti 15 meetrit. Õpilane hoiab keha kogu aeg sirutatuna ja veepinnaga horisontaalselt. Õpilane tunnetab, kuidas käetõmme teda edasi viib.

Vahelduseks võib õpilane ujuda kolm tõmmet ühe käega ja kolm tõmmet teise käega basseini teise otsa.

 • Kas õpilase keha on noolsirge, kui käed töötavad?
 • Kas õpilase pea on kogu aeg paigal ja kehale loomulikuks pikenduseks?
 • Kas õpilase käsi tõmbab vett nii, et käelabal on pidev veesurve?
 • Kas tõmme toimub sirge käega ja küljelt, mitte selja tagant?
 • Kas õpilane hingab igas käetsüklis käetõmbe ajal rahulikult sisse ja välja, kui käsi liigub läbi õhu?

Paaristõmbed selili ujudes

 • Hoia keha noolsirgena ja pea paigal.
 • Tööta kätega pidevalt pausideta.
 • Hinga pidevalt sisse ja välja kätega ühes rütmis.
 • Haara tõmbe ajal käelabadega vett ja tõmbe ajal tunneta peopesadel veesurvet.
 • Tee sirgete kätega võimalikult pikad tõmbed.
 • Tõmba nii tugevalt, et liikumiskiirus suureneb.

Nii harjutades õpitakse seliliujumise käte tööd ja hingamist.

Õpilane teeb harjutuse enne läbi basseini äärel ja alles siis harjutab vees.

Õpilane seisab kaldal sirgelt, käed all. Viib kõverdatud käed keha lähedalt üles ja seejärel toob sirged käed küljelt alla tagasi. Nüüd viib sirged käed enda ees üles ja tõmbab küljelt alla.

Vees libiseb õpilane allveelaevaasendis ja teeb jalalööke. Käte tööks viib kõverdatud käed läbi vee pea kõrvale ja tõmbab sirged käed puusadeni. Kui õpilane viib käed üles, siis hingab sisse, kui tõmbab käsi läbi vee puusade juurde alla, siis hingab välja.

Nüüd teeb õpilane harjutust nii, et viib sirged käed läbi õhu enda ees üles ja tõmbab need küljelt läbi vee alla puusadeni.

Jalad töötavad natuke allpool veepiiri pidevalt. Töötavad sirged jalad, nii et põlved veest välja ei tule ja jalalabad on natuke sissepoole suunatud. Õpilane liigutab jalgu puusast.

Õpilane tunnetab tõmbe ajal peopesadel veesurvet ja seda, kuidas käetõmme teda vees edasi viib. Samuti mõtleb õpilane, kuidas ja kuhu ta asetab käed ja kuidas töötavad seejuures jalad.

 • Kas õpilane teeb pikad ja efektiivsed tõmbed?
 • Kas õpilane tunnetab tõmbe ajal peopesades pidevat veesurvet?
 • Kas õpilane oskab tunnetada vees edasiliikumise kiirust?
 • Kas õpilane hoiab pidevalt sirutatud horisontaalasendit?
 • Kas õpilase käed liiguvad pausideta?

Selili tuuleveski pausiga

 • Hoia keha noolsirgena ja pea paigal.
 • Tee pikk tõmme keha küljelt (mitte tagant) puusa juurde.
 • Tunneta tõmbe ajal peopesal veesurvet.
 • Too käsi veest välja, pöial ees.
 • Keera randmest käelaba (väikesõrm ette), kui käsi on otse sinu ees suunaga lakke.
 • Vii käsi vette õlajoonele, väike sõrm ees.
 • Vii korraga üks käsi üles ja teine alla.
 • Tee käte töös paus, kui üks käsi on üleval ja teine puusa juures.
 • Tööta kogu aeg jalgadega.

Nii harjutades õpitakse seliliujumise käte tööd ja hingamist.

Õpilane teeb harjutuse läbi enne basseini äärel ja alles siis harjutab vees.

Õpilane seisab seina ääres, sirutab ühe käe üles ja hoiab teist kätt all keha kõrval. Üleval oleval käel on peopesa pööratud väljapoole ja all oleva käe peopesa on pööratud sissepoole. Teeb kohapeal kuus sammu ja siis viib üheaegselt ülemise käe alla ja teise käe üles. Hoiab siis käed paigal ja teeb uuesti kuus sammu ning kordab käte liigutust ja samme. Oluline on, et õpilane viib sirge käe, pöial ees, alt üles ja pöörab väikese sõrme ette, kui käsi on otse ees näo kõrgusel. Käsi jõuab üles, väike sõrm ees.

Vees libiseb õpilane selili, hoides üht kätt allveelaevaasendis ja teist nooleasendis. Teeb kuus jalalööki. Nüüd viib ühe käe ringiga enda eest läbi õhu pea kõrvale vette ja samal ajal teeb teise käega läbi vee pika tõmbe alla puusa juurde. Nüüd teeb käte töös pausi, mille ajal teeb kuus jalalööki. Sel ajal keskendub kehaasendile ja mõtleb läbi järgmise käte töö ja hingamistsükli. Õpilane mõtleb, kas mõlemad käed liiguvad ja puhkavad samal ajal.

Õpilane hingab käe liikumisega samas rütmis. Kui käsi liigub veest väljas, siis hingab sisse, ja kui sama kästi teeb tõmmet, siis hingab välja.

Jalad töötavad natuke allpool veepiiri pidevalt. Töötavad sirged jalad, nii et põlved veest välja ei tule ja jalalabad on natuke sissepoole suunatud. Õpilane liigutab jalgu puusast.

 • Kas õpilase keha on noolsirge, kui käed töötavad?
 • Kas õpilase pea on käte töö ajal kogu aeg paigal ja kehale loomulikuks pikenduseks?
 • Kas õpilase käed töötavad üheaegselt?
 • Kas õpilane teeb käte töös pausi ja töötab sel ajal jalgadega?
 • Kas õpilase käsi tõmbab vett nii, et käelabal on pidev veesurve?
 • Kas tõmme toimub sirge käega ja külje pealt?
Testharjutuse juurde