4. Libisemine

Testharjutus 3

Libisemisel rinnuliasendist selili pööramine

 • Tõuka end seinast libisema korraga kahe jalaga.
 • Alusta keha pööramist puusadest, vajadusel aita kergelt käeliigutustega kaasa.
 • Hoia keha pööramisel ja libisemisel sirutatud ning paralleelselt veepiiriga.
 • Hinga rinnuli libisedes välja ja selili libisedes rahulikult sisse ning välja.

Nii harjutades õpitakse libisemisel rinnuliasendist selili pöörama ja sel ajal kehaasendi üle kontrolli hoidma ning hingamist kontrollima.

Õpilane seisab basseinis nooleasendis, selga seina poole. Enne tõuget mõtleb, kas kogu keha on sirutatud, pea korralikult käte vahel ja siis hingab sisse, kallutab keha ette ning laseb end vette hõljuma. Tõstab siis jalad vastu seina ja tõukab kahe jalaga korraga libisema, tõukel ja libisemisel on pilk suunatud basseini põhja. Libiseb rinnuli noolena edasi ja siis pöörab end puusade ning õlgade abiga rinnuliasendist selili, samal ajal horisontaalset sirutatud asendit hoides. Hingab selili sisse ja välja ning siis hingab sügavamalt sisse ning pöörab end tagasi rinnuli.

 • Kas lähteasend on korrektne?
 • Kas tõuge seinast on mõlema jalaga korraga ja piisavalt tugev, et teha läbi kogu harjutus?
 • Kas keha pööramisel ja libisemisel hoiab laps kogu aeg sirutatud horisontaalasendit, pea käte vahel ja puusad veepinna lähedal?
 • Kas pööreldakse puusade ja õlgade abiga?
 • Kas õpilane hingab rinnuli libisedes vette välja ja selili libisedes rahulikult sisse ning välja.
OskanHarjutan veel

Juurdeviiv harjutus

Pöörlev allveelaev 2

 • Kontrolli hingamist: rinnuli hoia hinge kinni, selili hinga rahulikult sisse ja välja.
 • Hõlju allveelaevana ja säilita keha sirutus ning horisontaalne (veepinnaga paralleelne) asend ka pöörlemisel.
 • Pööra keha rinnuliasendist selili puusade, õlgade ja käelabade abiga.

Nii harjutades õpitakse rinnuliasendist selili pööramisel kontrolli hoidma keha sirutatud horisontaalasendi üle ja hingamist kontrollima.

Õpilane laseb end vette rinnuli allveelaevaasendisse hõljuma, pöörab keha puusade ja õlgade abil ning kergete käeliigutustega selili. Siis hõljub selili allveelaevaasendis, hingab sisse ja välja. Siis hingab sügavalt sisse, hoiab hinge kinni ja pöörab end tagasi rinnuli.

Vahelduseks pööravad õpilased end rinnuliasendist selili ja tagasi nii, et hoiavad kordamööda üht kätt nooleasendis ja teist allveelaevaasendis, siis teevad pöörlemist nooleasendis.

Testharjutuse juurde