3. Hõljumine

Testharjutus 3

Vettehüppamine ja veepinnale rinnuli hõljuma tõusmine

 • Vaata enne hüpet, et varbad oleksid üle basseiniääre, et jalad ei libiseks.
 • Hinga enne hüpet sügavalt sisse. Hoia hinge kinni.
 • Lase veel end pinnale tõsta.
 • Hoia palliasendit, kuni oled kerkinud täielikult veepinnale.

Nii harjutades õpitakse vette sisenemist, tunnetama vee üleslükkejõudu ja rinnuli hõljudes asendeid vahetama.

Õpilane seisab basseini äärel, varbad üle serva, hingab sügavalt sisse, hüppab vette, lastes kehal üleni vee alla vajuda, seejärel kägardab keha palliasendisse ja samas asendis laseb end vee üleslükkejõul pinnale tõsta. Alles veepinnale jõudes sirutab keha välja ja hõljub veepinnal nagu allveelaev ning hoiab asendit, lugedes viieni.

 • Kas õpilane suudab piisavalt kaua hinge kinni hoida, et kogu harjutus järjest ära teha?
 • Kas õpilase keha tõuseb veepinnale kägaras ehk kõige enne turi ja kukal?
 • Kas õpilane sirutab keha alles siis, kui on kägaras korralikult veepinnale tõusnud?
 • Kas sirutatud jalad on veepinna ligi ja õpilane suudab hoida sirutust?
 • Kas õpilane suudab kontrollida kägaras ja sirutuses oleku aega?
OskanHarjutan veel

Juurdeviivad harjutused

 

Püstloodis nool

 • Hinga enne hüpet sügavalt sisse.
 • Hoia vee all silmad lahti, et leida tee veepinnale.
 • Siruta keha pikaks nooleks.

Nii harjutades õpitakse erinevalt vette sisenemist ja veest väljumist ning seejuures kontrollima hingamist ja leidma teed veepinnale.

Õpilane teeb basseini äärelt nn pommhüppe, tõmmates lennult keha kägarasse ja lastes kehal pallina põhja vajuda. Põhjas teeb jalgadega jõulise äratõuke üles, samal ajal sirutades keha ja käed sirgeks ning pikaks ja võtab nooleasendi. Õpilane on nagu nool, mis lendab veest otse üles välja nii kõrgele kui suudab.

Pomm 2

 • Hinga enne hüpet sügavalt sisse.
 • Lase veel end üles tõsta.
 • Hoia palliasendit, kuni oled täielikult veepinnale kerkinud.

Nii harjutades õpitakse erineval viisil vette sisenemist ja väljumist ning tunnetama vee üleslükkejõudu.

Õpilane hingab sügavalt sisse, hüppab basseini äärelt vette, tõmbab end lennul kägarasse ja vette maanduses teeb nii palju pritsmeid kui suudab. Seejärel laseb end kägaras palliasendis põhja vajuda, hoiab hinge kinni ja ootab, kuni tõuseb korgina pinnale tagasi, nii et selg ulatub üle veepiiri. Tõusnud pinnale, hoiab endiselt palliasendit ja hingab rahulikult vette välja.

Õige väljahingamise tagajärjel vajub keha uuesti veidi vee alla.

Testharjutuse juurde