Õppekeskkonnast

Ujumiskursus.ee ujumise algõpetuse e-õppematerjalide väljatöötamise, eestindamise ja tootmise on tellinud haridus- ja teadusministeerium ning seda on rahastatud Euroopa sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt“.

E-õppematerjalid on kasutamiseks kõigile, kes õpetavad lapsi ja täiskasvanuid ujuma või soovivad ise ujuma õppida. E-õppematerjal toetab põhikooli õppekavas 2017. aastal kehtestatud ujumise õpitulemuse saavutamist esimeses kooliastmes.

Autorid ja teostus

Autor Eesti Ujumisliit
E-keskkonna teostus Menu Meedia
Õppevideote teostus S-Film
Õppevideote sisu koostajad Maria Trei, Vladimir Kunitsõn

Ujumise algõpetuse õppevideod on valminud ujumisõpetajate Maria Trei, Vladimir Kunitsõni ja raamatu „Teekond ujumisoskuseni“ (autorid Per Irgens ja Rune Larsen) harjutusvara põhjal.

Videote sisu koostajad on harjutuste kehaasendeid kirjeldades lähtunud lastega töötamise kogemusest ja kasutanud mõisteid, millest õppijad kõige paremini aru saavad. Õppevideote sisu ja teostuse eest vastutab Eesti Ujumisliit.

Metoodika ja e-õppematerjalide katsetamisel osalesid õpetajad
Marika Tikkerbär, Katrin Tammik – Pärnu spordikool,
Bruno Nopponen, Janika Tüür – Viimsi kool,
Ott Riisenberg – Tartu Kivilinna kool,
Tanel Heli – Viljandi Jakobsoni kool,
Juhan Kolk –Kuressaare gümnaasium.

E-õppematerjali retsensendid
Maret Pihu – Tartu ülikool,
Triin Rääsk – Tallinna ülikool.

Täname e-õppematerjalide tootmisel osalenuid!

Haridusekspert, Kuusalu keskkooli ujumisõpetaja Maria Trei • Infotehnoloogia ekspert, Tallinna ülikooli digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Mart Laanpere • Didaktikalektor, Tartu ülikooli liikumislabori liikumisõpetuse ainekava töörühma juht Maret Pihu • Tallinna ülikooli ujumise õppejõud Vladimir Kunitsõn • Juhendmaterjalide „Teekond ujumisoskuseni“ ja „Õpime ujuma“ autorid Per Irgens, Ørjan Madsen ja Rune LarsenJan Kjensli, Norra Ujumisliit • Steiv Silm, S-Film • Päästeameti ennetusosakonna eksperdid • Eesti Ujumisliidu koolitajad • Üle-eestiline ujumisjuhendajate võrgustik • Haridus- ja teaduministeerium • Selts Eesti Vetelpääste • Menu Meedia • Rkontor • Eesti Meedia

Õigused

Õigused kaitstud — Creative Commons / Autorile viitamine 3.0 Eesti