4. Libisemine

Testharjutus 6

Kõigi siiani omandatud põhioskuste kombineerimine

Kui saad hakkama selle harjutusega, siis oskad sa vees libiseda.

 • Kontrolli enne hüpet, kas varbad on üle basseini serva.
 • Hinga sügavalt sisse, et sul jätkuks õhku pallina põhja vajumiseks, palliasendis pinnale tõusmiseks ja siis end nooleks sirutamiseks.
 • Hoia vees edasi liikumisel kogu keha sirutust ja horisontaalasendit.
 • Tee tugevaid jalalööke.

See on kõigi juba omandatud põhioskuste (veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine) testharjutus.

Väga tähtis on omandada kõik põhioskused enne kätetöö õppimist. Kui õpilane saab hakkama selle harjutusega, siis saab ta alustada kätetöö õppimist, et vees kiiremini edasi liikuda.

Nii harjutades õpitakse kombineerima juba omandatud oskusi: sukeldumine, hõljumine, sh kontrollitult hingamine, libisemine, sh jalgade tööga edasi liikumine.

Õpilane seisab basseini äärel, varbad üle serva. Hüppab vette, kägardab keha palliks, tõuseb pinnale nagu pall ja sirutab end nägu veest välja tõstmata rinnuli nooleasendisse. Nooleasendis alustab krooli ujumise jalgade tööd, siis pöörab end libisemise ajal rinnuliasendist selili, hakkab rahulikult sisse ja välja hingama ning jätkab jalgade tööga selili edasi liikumist.

 • Kas õpilane laseb end täiesti põhja vajuda?
 • Kas õpilane hingab sisse piisavalt sügavalt, et tal jätkub õhku pinnaletõusmiseks ja asendite vahetamiseks?
 • Kas õpilane hoiab palliasendit, kuni on tõusnud pinnale?
 • Kas õpilase nägu jääb vette, kui ta sirutab end palliasendist nooleasendisse?
 • Kas õpilase keha sirutub horisontaalsesse nooleasendisse?
 • Kas õpilase jalgade töö on viib edasi?
OskanHarjutan veel

Juurdeviiv harjutus

Hüppa – hõlju – jalalöögid

 • Kontrolli enne hüpet, kas varbad on üle basseini serva.
 • Pane lõug palliasendis vastu rinda.
 • Siruta end sõrmeotstest varvasteni.
 • Jäta sirutuse ajal nägu vette.
 • Tee tugevaid jalalööke.

Nii harjutades õpitakse kombineerima erinevaid oskusi: sukeldumine, hõljumine, libisemine, hingamise kontroll ja jalgade tööga edasi liikumine.

Õpilane seisab basseini äärel, varbad on üle serva, et ta tõukel ei libiseks. Õpilane hüppab vette, vajub basseini põhja, kägardab end palliks, hoiab asendit, tõuseb nii pinnale. Kui on pinnal, siis sirutab end palliasendist rinnuli nooleasendisse.

Õpilane hoiab asendeid vahetades hinge kinni ja pea vees, pilk on suunatud basseini põhja suunas. Siis teeb õpilane mõned jalalöögid, mis viivad edasi, seejuures hoiab sirutatud horisontaalset kehaasendit ja hingab rahulikult vette välja.

Testharjutuse juurde