5. Edasiliikumine

Testharjutus 2

Krooli ujumine hingamiseta

 • Hoia nooleasendit.
 • Hoia ujudes hinge kinni.
 • Tõmba käsi puusani, nii et käsi on lõpuks sirgelt puusa kõrval.
 • Aita liikumisele kaasa krooli ujumise jalgade tööga.
 • Tee käeliigutusi järjest ilma pausita.
 • Uju järjest ühe korraga nii kaugele, kui saad.

Nii harjutades õpitakse krooli ujumise jalgade ja käte töö ajal hoidma keha sirutatud horisontaalasendis.

Õpilane hõljub vees nooleasendis või tõukab end seinast nooleasendisse libisema, pilk on suunatud otse basseini põhja ja ta hoiab hinge kinni. Teeb krooli ujumise jalalööke ja alustab krooli ujumise käte tööd, tõmmates sirge käega otse eest taha puusani.

Küsi õpilaselt, kas ta tunnetab käe tahaviimisel veesurvet peopesal, ja pane ta mõtlema käetõmbe pikkusele. Siis toob peaaegu sirge käe lõdvestunult vee kohal uuesti ette. Õpilane alustab teise käega tõmmet siis, kui esimene käsi veest välja tuleb. Õpilane jätkab kätega vaheldumisi töötamist pausideta ja hingamiseta, et paremini kontrollida kehaasendit ja käeliigutusi.

Pane õpilane mõtlema tema keha stabiilsele asendile ja las ta ujub hingamata vähemalt kümme meetrit järjest edasi.

 • Kas õpilase pilk on suunatud otse basseini põhja?
 • Kas õpilase jalad töötavad rütmiliselt pausideta?
 • Kas peopesa on vees veepinna suhtes risti?
 • Kas õpilane tõukab käe puusa juures lõpuni sirgeks?
 • Kas õpilane toob käe lõdvestunult vee kohal ette?
 • Kas käed töötavad ilma pausideta?
 • Kas õpilane säilitab ilusa sirutatud horisontaalasendi?
 • Kas õpilane suudab hinge kinni hoida ja „pimekrooli“ ujudes läbida vähemalt kümme meetrit?
OskanHarjutan veel

Juurdeviivad harjutused

Krooli ujumise jalgade töö abivahendiga

 • Hoia kinni ujumislaua äärest enda pool ja siruta käed ette.
 • Hoia pea vees käte vahel ja vaata bassini põhja.
 • Liiguta jalgu puusast.
 • Hoia põlved sirgena ja pöiad lõdvana.
 • Tööta krooli ujudes jalgadega, nii et jalad on veepiiri juures vee all.
 • Hinga välja vee all ja sissehingamiseks tõsta pead nii vähe kui saad.

Nii harjutades õpitakse krooli ujumise jalgade tööd.

Õpilane hoiab kahe käega kinni laua servast enda poolt. Õpilasel on sirutatud horisontaalasend, käed ees sirged. Alustamiseks paneb pea sirgete käte vahele vette. Vaatab basseini põhja ja tõukab ennast libisema.

Õpilane alustab krooli ujumise jalgade tööd, liigutades selleks jalgu puusast kordamööda üles ja alla. Hoiab jalad põlvest sirged ja pöiad lõdvana. Töötab jalgadega nii, et jalad püsivad veepiiril. Vee all hingab kopsud nina ja suu kaudu tühjaks ning siis tõstab sissehingamiseks pead nii vähe kui võimalik. Hingab sisse ja paneb pea tagasi vette käte vahele.

Las õpilane loeb mõttes rütmi, et selles rütmis jalgu liigutada. Õpilane hoiab käed ja keha kogu aeg sirutatud horisontaalasendis veepinna lähedal. Õpilane peab tunnetama, kuidas ta jalgade tööga vees edasi liigub. Õpetaja palub tal selleks teha tugevamaid ja nõrgemaid jalalööke, kiiremaid ja aeglasemaid. Õpetaja juhib õpilase tähelepanu kord pöiale, kord põlvele, kord puusale ja kord kehaasendile. Õpilane ujub jalgade tööga edasi vähemalt 15 meetrit.

 • Kas õpilane hoiab kinni ujumislauda servast enda poolt?
 • Kas õpilase jalad töötavad veepiiri juures?
 • Kas õpilase pöid on lõtv ja sirutatud?
 • Kas õpilase jalad töötavad puusast, mitte põlvest?
 • Kas õpilase põlved on krooli ujumise jalgade tööd tehes sirged?
 • Kas õpilane suudab hoida sirutatud kehaasendit ja jalgu veepiiril ka sissehingamise ajal?
 • Kas õpilase rindkere ja lõug jäävad vette ka sissehingamisel ehk pea tõuseb hingamiseks ainult väga vähe vee kohale?

Tuuleveski

 • Tõmba käega läbi vee eest taha nii kaugele kui saad ja tunneta tõmbe ajal pidevat veesurvet peopesal.
 • Tõuka tugevalt vett enda taha.
 • Too lõdvestunud käsi üle vee ette tagasi.
 • Pane käsi ette tuues vette õlaga ühele joonele.
 • Liiguta käsi pausideta.
 • Hoia käte töö ajal ülakeha paigal.
 • Kõnni edasi väikeste sammudega.

Nii harjutades õpitakse krooli ujumise käte töö liigutusi ja kasutama veetakistust vees edasi liikumiseks.

Õpilane teeb kõigepealt harjutust basseini äärel ja alles seejärel vees.

Õpilane seisab paigal püsti, kallutab ülakeha ette ja sirutab käed enda ette. Alustab käte tööd, tõmmates ühe sirge käe otse läbi vee eest taha. Küsi, kas õpilane tunnetab peopesal veesurvet. Õpilane toob sirge käe üle vee uuesti ette. Kui õpilane hakkab esimest kätt ette tooma, alustab ta tõmmet ka teise käega. Õpetaja palub õpilasel jälgida, et ta tõukaks tõmbel vett tugevalt enda taha ja tooks vee kohalt uuesti ette peaaegu sirge, aga lõdva käe.

Õpilane teeb sama harjutust, aga nüüd teeb ta seda, nägu vees, ja liigub vees samal ajal väikeste sammudega edasi. Käed töötavad pausideta. Krooli ujumise käte töö liigutuste ja veetunnetuse paremaks omandamiseks võivad õpilased proovida käte töös erinevat kiirust ja tõmbavad vett erineva tugevusega.

Vahelduseks võivad lapsed teha ka „ülekandega tuuleveskit“. Ülekandeks viib õpilane ühe käe ette teise käe kõrvale, siis on mõlemad käed korraga ees. Teeb käte töös väikese pausi, jätkab kõndimist ja siis tõmbab teise käega.

Õpetaja juhib õpilase tähelepanu kord tõmbe pikkusele, kord käe ette viimisele ja vette asetamisele ning kord keha stabiilsusele.

 • Kas õpilase käed töötavad vaheldumisi?
 • Kas õpilane suudab käte töö ajal hoida ülakeha paigal?
 • Kas õpilane suudab kätt ette tuues seda natuke küünarnukist kõverdada?
 • Kas õpilane toob tagant ette lõdvestunud käe?
 • Kas õpilane paneb käe vette õlajoonele?
 • Kas õpilane paneb vette esimesena sõrmeotsad?
 • Kas õpilane lükkab vee all vett eest taha?

Ülekandega krool

 • Hoia nooleasendit.
 • Hoia ujudes hinge kinni.
 • Tõmba käsi puusani, nii et käsi on lõpuks sirgelt puusa kõrval.
 • Aita liikumisele kaasa krooli ujumise jalgade tööga.
 • Tee käeliigutusi järjest pausita.
 • Uju järjest ühe korraga nii kaugele, kui saad.

Nii harjutades õpitakse krooli ujumise käte tööd.

Õpilane hõljub vees nooleasendis või tõukab end seinast nooleasendisse libisema, pilk on suunatud otse basseini põhja ja ta hoiab hinge kinni. Jalgadega teeb krooli ujumise jalalööke ja alustab krooli ujumise käte tööd, tõmmates sirge käega otse eest taha puusani. Küsi, kas õpilane tunneb käe eest taha viimisel veesurvet peopesal.

Õpetaja palub õpilasel eraldi keskenduda iga käetõmbe pikkusele. Õpilane toob peaaegu sirge käe vee kohal lõdvalt uuesti ette ja asetab selle käte töö ülekandeks teise käe kõrvale õlgade laiuselt vette.

Õpetaja palub õpilasel eraldi keskenduda igale käe etteviimisele ja tagasi vette asetamisele. Õpilane sirutab käe nii kaugele ette, kui saab. Nüüd on mõlemad käed ees ja käte töös on väike paus, kuid õpilane jätkab pidevat jalgade tööd ja kontrollib, kas keha on sirutatud ja horisontaalselt veepinnal. Siis teeb õpilane võimalikult pika tõmbe eest taha teise sirge käega ja viib uuesti käe ette teise käe kõrvale. Käed töötavad kordamööda, aga jalad pidevalt.

 • Kas õpilase pilk on suunatud otse basseini põhja?
 • Kas peopesa on vees veepinnaga risti?
 • Kas õpilane tõukab käe puusa juures lõpuni sirgeks?
 • Kas õpilane toob käe lõdvestunult vee kohal ette?
 • Kas õpilane jätkab rütmilist jalgade tööd, kui käed on sirgelt ees ja käte töös on paus?
 • Kas õpilane säilitab käte tööd tehes sirutatud horisontaalasendi?
Testharjutuse juurde