6. Ujumisoskus

Juurdeviivad harjutused

 

Hingamata krooli ujumine ja selili puhkamine

 • Hoia keha pööramisel sirutust ja kogu keha paralleelselt veepinnaga.
 • Kontrolli ujumisel hingamist: rinnuli hoia hinge kinni ja hinga välja, selili hinga rahulikult sisse ja välja.
 • Kontroll kogu harjutuse ajal kehaasendit.

Nii harjutades õpitakse, kuidas ujumisest väsinuna end selili pöörata ja puhata.

Õpilane tõukab end rinnuli noolena libisema, paneb jalad tööle, veepinnale jõudes teeb pausita kuus krooli ujumise käetõmmet. Hoiab käte töö ajal pea paigal ja vaatab otse basseini põhja. Seejärel pöörab end selili allveelaevaasendisse. Säilitab keha stabiilsuse, sirutab, hingab sisse ja välja ning teeb jalalööke. Liigub nii edasi ja puhkab rahulikult. Hingab sügavalt sisse, pöörab end tagasi rinnuli ja teeb enne järgmist puhkust jälle kuus tõmmet. Ujub niimoodi basseini vastasservani.

Kui õpilane saab harjutuse selgeks, siis teeb sama harjutust, aga pöörab end puhkamiseks ja hingamiseks selili iga nelja käetõmbe järel. Õpilane hoiab kogu harjutuse ajal keha sirutatuna ja veepinnaga horisontaalselt.

 • Kas õpilane kontrollib ujumisel kehaasendit ja hingamist?
 • Kas õpilane alustab rinnuliasendist selili pööramist puusadest ja siis liigub kaasa õlgade ning kogu kehaga?

Krooli ujumine ja pöörlemine 90°

 • Keha pööramisel hoia sirutust ja kogu keha paralleelselt veepinnaga.
 • Hingamisel hoia pea kehaga ühel sirgjoonel.
 • Hinga kopsudest vette välja kogu õhk.
 • Küliliasendis hinga suu kaudu ainult sügavalt sisse.
 • Kontrolli kogu harjutuse ajal kehaasendit.

Nii harjutades õpitakse keha ja pead krooli ujudes hingamiseks küljele pöörama ja seejuures säilitama sirutatud horisontaalasendit.

Õpilane tõukab end rinnuli noolena libisema, paneb jalad tööle, veepinnale jõudes teeb pausita viis krooli ujumise käetõmmet. Hoiab kätetöö ajal pea paigal, vaatab otse basseini põhja. Viienda tõmbe ajal hingab kopsud vette tühjaks. Seejärel pöörab end 90°, et oleks vees külili ja hingab sisse. Õpilane alustab keha pööramist puusadest, seejärel pöörab õlgu, kuni kogu keha on tasakaalus. Keerab end vette tagasi ja teeb uuesti viis tõmmet, siis pöörab ja hingab. Jätkab, kuni jõuab basseini vastasservani.

Kui õpilane saab harjutuse selgeks, siis teeb sama harjutust, aga pöörab end sissehingamiseks 90° iga kolme tõmbe järel. Õpilane hoiab ujudes keha sirutatuna ja veepinnaga horisontaalselt.

 • Kas õpilane kontrollib ujumisel kehaasendit ja hingamist?
 • Kas õpilane hingab vette välja kogu õhu?
 • Kas õpilane hingab külili ainult sisse?
 • Kas õpilane alustab rinnuliasendist külili pööramist puusadest ja siis liigub kaasa õlgade ning kogu kehaga?

Krooli ujumine ja pöörlemine 45°

 • Hoia keha pööramisel sirutust ja kogu keha paralleelselt veepinnaga.
 • Hoia pea hingates kehaga ühel sirgjoonel.
 • Hinga kopsudest vette välja kogu õhk.
 • Hinga küliliasendis suu kaudu ainult sügavalt sisse.
 • Vaata sissehingamisel puusa juures oleva käelaba suunas.
 • Kontrolli kogu harjutuse ajal kehaasendit.

Nii harjutades õpitakse keha ja pead krooli ujumisel hingamiseks õigesse asendisse pöörama ja seejuures säilitama sirutatud horisontaalasendit.

Õpilane tõukab end rinnuli noolena libisema, paneb jalad tööle ja veepinnale jõudes teeb pausita viis krooli ujumise käetõmmet. Hoiab käte töö ajal pea paigal, vaatab otse basseini põhja. Viienda tõmbe ajal hingab kopsud vette õhust tühjaks. Seejärel pöörab end 45°, et oleks vees poolkülili ja hingab sisse. Õpilane alustab keha pööramist puusadest, seejärel pöörab õlad, kuni kogu keha on tasakaalus. Keerab end vette tagasi ja teeb uuesti viis tõmmet, siis pöörab ja hingab jälle. Õpilane jätkab ujumist, kuni jõuab basseini vastasservani.

Kui õpilane saab harjutuse selgeks, siis teeb sama harjutust, aga pöörab end sissehingamiseks 45° iga kolme tõmbe järel. Õpilane hoiab ujudes keha sirutatuna ja veepinnaga horisontaalselt.

 • Kas õpilane kontrollib ujumisel kehaasendit ja hingamist?
 • Kas õpilane pöörab keha ja pead sissehingamiseks nii palju kui vaja, et saaks suu kaudu pead tõstmata sisse hingata?
Testharjutuse juurde