2. Sukeldumine

Testharjutus 4

Jalad ees vette hüppamine ja esemete põhjast toomine

Kui saad hakkama selle harjutusega, siis oskad sa sukelduda.

 • Leia vee all õige suund, et leida esemed ja tulla pinnale ning samal ajal hinga rahulikult suu ja nina kaudu välja.
 • Tõuka end kahe jalaga korraga põhjast üles veepinna poole.

Kui õpilane saab hakkama selle harjutusega, siis oskab ta sukelduda ja saab alustada vee peal hõljumise õppimist.

Nii harjutades õpivad lapsed kombineerima hüpet, vee all õige suuna leidmist, keha soovitud asendisse pööramist ja esemete märkamist põhjas ning esemete pinnale toomist.

Õpilased seisavad basseini äärel, varbad üle ääre. Hingavad sisse, hüppavad, jalad ees, vette lastes kogu keha vee alla vajuda. Pööravad keha vee all ringi nii, et pea ja käed on kõige sügavamal. Õpilased hoiavad silmad lahti, hingates rahulikult suu ja nina kaudu välja, haaravad põhjast esemed, tõukavad end basseini põhjast üles, tõusevad koos esemetega veepinnale ning panevad esemed basseini äärele.

 • Kas õpilane julgeb keha veel all ringi pöörata, suunates pea alla ja puusad üles?
 • Kas õpilane hoiab silmad lahti ja orienteerub vee all hästi?
 • Kas õpilane võtab esemed põhjast üles käega?
OskanHarjutan veel

Juurdeviivad harjutused

Hüpe püstiasendist

 • Hinga sügavalt sisse enne hüpet.
 • Hoia varbad üle basseini ääre vettehüppe lähteasendis, et jalad ei libiseks.
 • Hoia vee all silmad lahti, et saaksid leida tee veepinnale.

Nii harjutades õpivad lapsed vette sisenemist ja leidma tee tagasi veepinnale.

Õpilased seisavad basseini äärel, varbad üle ääre, hingavad sisse, hüppavad vette, jalad ees.

Seejärel hüppavad, jalad ees, basseini äärelt nii, et jalad puudutavad põhja.

Edasijõudnud võivad hüpata, jalad ees, basseini äärelt, pöörata vee all keha ringi, suunata pea alla ja puusad üles. Pööravad keha nii, et pea ja käed on kõige sügavamal ja puudutavad käega põhja.

Õpilastele võib anda ülesande mingit konkreetset eset või kohta põhjas jala või käega puudutada või osavamatel ka põhjast esemeid tuua.

Kaugushüpe

 • Hinga sügavalt sisse enne hüpet.
 • Hoia vettehüppe lähteasendis varbad üle ääre, et jalad ei libiseks.
 • Tõuka põhjast end kahe jalaga ülesse.

Nii harjutades õpivad lapsed vette sisenemist ja leidma tee tagasi veepinnale.

Õpilased seisavad basseini äärel, varbad üle ääre, hingavad sisse ja hüppavad hoota kaugushüppega nii kaugele basseini, kui suudavad. Vajuvad, jalad ees, basseini põhja ja vee all olles hingavad aeglaselt välja, tõukavad end kahe jalaga põhjast üles pinnale.

Ühismäng: Ujuvatele saartele varanduse kogumine

 • Hoia sukeldudes silmad lahti, siis on vee all põnevam ja oled asjade leidmisel osavam.
 • Harjuta sukeldumist ka ilma prillideta.
 • Hinga veel all rahulikult õhk välja.

Koos mängides kinnistuvad õpilastel juba omandatud oskused. Mängides saavad õpilased võimaluse proovida vees erinevaid liikumisviise.

Leppige enne mängu alustamist kokku täpsed reeglid.

Vee peale pannakse eri värvi võimlemisrõngad ja nende keskele ujumislauad, mis on mängult saared. Vee peale ja põhja laotatakse uppuvad ja ujuvad võimlemisrõngastega sama värvi esemed, mis on mängult aarded. Kui korraldatakse kiiruse peale aarete kogumise võistlus, siis on vaja kõiki värvi esemeid võrdses koguses.

Õpetaja märguande peale hüppavad õpilased vette ja hakkavad esemeid otsima ja ühe eseme kaupa saartele tooma. Iga ese tuleb tuua oma värvi saarele, uppuv aare ujumislauale ja hõljuv aare võimlemisrõnga sisse vee peale hõljuma. Mängu võib mängida ka koostööd tehes nii, et kõik õpilased koguvad kõiki värve aardeid ja jaotavad need õiget värvi saartele, või võistkondlikult, kus ühed õpilased korjavad üht värvi varandust ja teised teist värvi.

Võistelda võivad ka klassid. Enne mängu algust räägib õpetaja, kui kaua kulus aega mõnel teisel klassil aarete kokku kogumiseks, ja küsib klassilt arvamust, kui kiiresti nende klass aarded kokku kogub. Mängu ajal võtab õpetaja aega ja annab mängu lõppedes tagasisidet.

Testharjutuse juurde